Ga naar hoofdinhoud
Elke vrouw is authentiek.

PRIVACY & COOKIE POLICY


Deze “Privacy & Cookie Policy” regelt de verwerking van jouw persoonsgegevens door Authentiek BV, Selsaetenstraat 15, 2160 Wommelgem en met KBO nummer 0773.321.018 (hierna: Authentiek BV). Lees deze Privacy Policy aandachtig. Hij bevat essentiële informatie over hoe jouw persoonsgegevens verwerkt worden en welke cookies we gebruiken. Door je persoonsgegevens te delen op onze Website www.authentiek.boutique, door ons te contacteren per e-mail/per telefoon of door het overmaken van een vraag/klacht, verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy.

WELKE GEGEVENS VERWERKEN WE OVER JOU?


1. Authentiek BV verwerkt in het kader van haar werkzaamheden de volgende persoonsgegevens van jou:

− Cookies - Telkens je naar onze website surft, kunnen we op basis van cookies en gelijkaardige technologieën verschillende persoonsgegevens over jou verzamelen, met name je IP-adres. Meer informatie over de manier waarop wij cookies gebruiken, vind je in artikel 7.

− Klantgegevens - Als je gebruik maakt van onze website of een product bestelt, kunnen we de volgende klantinformatie over jou verzamelen: je naam, voornaam, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, adres, bedrijfsnaam, BTW-nummer, bankrekeningnummer en eventuele andere gegevens die je ons vrijwillig overmaakt.

− Leveranciersgegevens
- Als je een (potentiële) leverancier bent, verwerken we je naam, voornaam, e-mailadres, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, BTW-nummer, bankrekeningnummer, geboortedatum, rijksregisternummer en eventuele andere gegevens die je ons vrijwillig overmaakt.

− Communicatiegegevens
- Als je ons belt, mailt of een contactformulier indient, verwerken we je naam, voornaam, e-mailadres, adres, telefoonnummer, functie, bedrijfsnaam, interessegebieden en eventuele andere gegevens die je ons vrijwillig overmaakt.

WAARVOOR GEBRUIKEN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS?


1. Algemene doeleinden:
Wij gebruiken jouw persoonsgegevens uitsluitend als volgt:

- Cookies
om onze website te onderhouden en verbeteren en om persoonsgegevens op te nemen in statistieken, met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming. Wij gebruiken ook strikt noodzakelijke cookies die geen toestemming vereisen;

- Klantgegevens
om doeltreffend met jou te communiceren, de door jou bestelde producten te leveren en te facturen en om onze boekhouding te voeren, met als rechtsgrond ofwel de uitvoering van een overeenkomst met jou ofwel ons gerechtvaardigd belang ofwel onze wettelijke boekhoudkundige verplichting;

- Leveranciersgegevens
om je een offerte-aanvraag toe te sturen, een bestelling te plaatsen, onze samenwerking te beheren, je facturen te betalen, met jou te communiceren en onze boekhouding te voeren, met als rechtsgrond ofwel de uitvoering van een overeenkomst met jou ofwel onze wettelijke boekhoudkundige verplichting;

- Communicatiegegevens
om jouw vraag of verzoek te kunnen behandelen, met als rechtsgrond de voorbereiding of uitvoering van een overeenkomst met jou als je ons online contacteert of ons gerechtvaardigd belang bij telefonisch contact;

2. Direct marketing:
We gebruiken je persoonsgegevens ook voor direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang ten aanzien van bestaande klanten, dan wel je expliciete, voorafgaande toestemming in alle andere gevallen. Schrijf je je echter expliciet in voor onze nieuwsbrief, dan is de rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst met jou. Als je dergelijke communicatie niet langer wenst te ontvangen en wenst dat wij de verwerking van jouw persoonsgegevens voor onze direct marketing doeleinden stopzetten, kan dat zonder kost en zonder dat je daarvoor een reden moet geven, door te klikken op de link in elk van onze direct mailings of door ons rechtstreeks te contacteren per mail of telefoon.

WIE ONTVANGT JOUW PERSOONSGEGEVENS?


1. Wij geven je gegevens nooit door aan derden voor commerciële redenen. Wij kunnen wel gebeurlijk omwille van interne reorganisatie of overdracht van activiteiten je gegevens doorgeven aan derden die de continuïteit van onze dienstverlening zouden garanderen. Authentiek Boutique zal je in dat geval steeds in de mate van het mogelijke vooraf informeren, maar je begrijpt dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

2. In zeldzame gevallen kunnen wij verplicht zijn om persoonsgegevens bekend te maken op basis van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving. Wij proberen je naar best vermogen vooraf te informeren, tenzij dat om wettelijke redenen niet kan.

3. Wij delen jouw gegevens vanzelfsprekend wel met derden in het kader van jouw bestelling. Je gegevens kunnen doorgegeven worden aan en verwerkt worden door ons e-commerce platform, webbouwer, postbedrijven en sociale media. De actuele lijst kan worden verkregen op eenvoudig verzoek per mail. Wij zorgen bij elke doorgifte aan derden voor de gepaste veiligheidsmaatregelen ten aanzien van jouw persoonsgegevens, onder meer door het afsluiten van verwerkersovereenkomsten waar nodig.

4. Wij proberen steeds maximaal gebruik te maken van Europese leveranciers, maar als we beroep moeten doen op niet-Europese derden zorgen we ervoor dat je gegevens buiten Europa even veilig zitten als hier in Europa. Zo sluiten we waar nodig Standaard Contractuele Clausules af met deze partners en zorgen we voor bijkomende waarborgen.

HOELANG BEWAREN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS?


Wij bewaren jouw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden van elke verwerking:

- Klant- en leveranciersgegevens bewaren wij maximaal 5 jaar na het einde van de samenwerking. Bepaalde gegevens moeten wij omwille van de wettelijke boekhoudkundige verplichting 7 of 10 jaar bijhouden;

- Communicatiegegevens bewaren we zolang we een commerciële relatie met jou hebben en tot 10 jaar na afloop daarvan, omwille van enerzijds de continuïteit van onze dienstverlening en anderzijds onze marketingbelangen.

JOUW RECHTEN


Je hebt het recht om op elk moment gratis inzage te krijgen in jouw persoonsgegevens en in het gebruik dat wij ervan maken. Je hebt het recht om ons te vragen om jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je mag in een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. Je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens als je daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze noodzaak om je gegevens te verwerken overstijgen. Je hebt ook steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven. Je beschikt over het recht om je persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen aan een andere dienstverlener van jouw keuze. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, heb je het recht om die toestemming in te trekken.

Je kan je rechten uitoefenen per e-mail naar barbara@authentiek.boutique, per post naar Selsaetenstraat 15, 2160 Wommelgem of via het contactformulier op onze website.

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35 1000 Brussel Tel : +32 (0)2 274 48 00 contact@apd-gba.be.

Je kan desgevallend ook terecht voor de burgerlijke rechtbank voor het vorderen van schadevergoeding.

HOE BEVEILIGEN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS?


Wij hebben gepaste veiligheidsmaatregelen genomen op technisch en organisatorisch vlak om de veiligheid van jouw persoonsgegevens te garanderen. Zo zijn onze server en softwaretools beveiligd met een username en paswoord, gelden er toegangsbeperkingen, passen we waar mogelijk encryptie toe, hebben we gepaste beveiliging in de vorm van up-to-date antivirus en firewall beveiliging en hebben we interne richtlijnen rond dataveiligheid geïmplementeerd.

COOKIES


Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren. Zonder jouw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend strikt noodzakelijke cookies. Voor alle andere cookies vragen wij eerst jouw toestemming.

Onderstaande cookielijst geeft je een overzicht van de cookies die onze website gebruikt.

Cookielijst

Een cookie is een klein tekstbestandje met gegevens dat een website (wanneer een gebruiker deze bezoekt) op jouw apparaat wil opslaan om zodoende informatie over jou, zoals jouw taalvoorkeur of inloginformatie, te kunnen herinneren. Deze cookies worden door ons ingesteld en heten interne cookies. We gebruiken geen externe cookies, namelijk cookies van een ander domein dan waar je je bevindt. We gebruiken de cookies alleen voor de volgende doeleinden:

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn nodig om onze website correct te laten werken en worden daarom geplaatst zonder jouw toestemming. We gebruiken ze bijvoorbeeld om jouw privacyinstellingen te onthouden, om je te laten inloggen op onze website of om de toegang tot beveiligde delen van onze website af te schermen. We verzamelen geen persoonsgegevens met deze cookies en geven de verzamelde informatie nooit door aan derde partijen.

Analytische cookies

Deze cookies stellen ons in staat om onze website en diensten te verbeteren. Ze geven ons informatie zoals het aantal bezoekers op onze website, welke pagina’s het populairst zijn en helpen ons te begrijpen hoe bezoekers zich door de website bewegen. We plaatsen ze evenwel nooit zonder jouw toestemming, maar zouden het natuurlijk erg appreciëren mocht je ons je toestemming geven.

Functionele cookies

Deze cookies stellen onze website in staat om extra functies en persoonlijke instellingen aan te bieden. Ze kunnen ingesteld worden door ons of door externe aanbieders van diensten die we op onze pagina’s hebben geplaatst. Zonder jouw toestemming zullen bepaalde functies van onze website jammer genoeg niet correct werken.

Marketing cookies

Marketing cookies worden geplaatst voor marketingdoeleinden en dienen om je surfgedrag te volgen nadat je onze website bezocht hebt en/of om je aangepaste reclame te tonen. Deze cookies kunnen door ons of door derde partijen op onze website geplaatst worden. Je beslist zelf of je toestemming geeft om zulke marketing cookies te plaatsen. Als je vaststelt dat andere cookies via onze website geplaatst worden, laat je ons dat best zo snel mogelijk weten, zodat wij de nodige aanpassingen kunnen doen.

We geven je zo veel mogelijk informatie over cookies geplaatst door derde partijen. Als je toch meer wil weten, verwijzen we je graag naar de privacyverklaringen van deze partijen op hun respectieve websites. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

Bij je eerste bezoek aan onze website word je gevraagd om onze cookies te aanvaarden. Je kan nadien je keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

Als je verder nog vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van jouw persoonsgegevens, contacteer ons dan per e-mail op barbara@authentiek.boutique, per post naar Selsaetenstraat 15, 2160 Wommelgem of via het contactformulier op onze website.

Meer informatie over cookies vind je ook op: http://www.allaboutcookies.org/.

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vind je hier: http://www.youronlinechoices.eu/.

Jouw winkelwagen

Uw winkelwagen is momenteel leeg.
Klik hier om verder te winkelen.