Ga naar hoofdinhoud
Elke vrouw is authentiek.

Artikel 1: Artikel 1 Identiteit van de verkoper


Wij zijn:
Authentiek BV

Selsaetenstraat 15
2160 Wommelgem

E-mailadres:
barbara@authentiek.boutique

Telefoonnummer:
+32492/46.85.43

Ondernemingsnummer
(KBO): BE 0773.321.018

Artikel 2: Toepasselijkheid & voorwaarden


 1. Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Authentiek BV aan jou als Consument (Consument: iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, een overeenkomst op afstand sluit om op de markt gebrachte producten of diensten te verwerven of gebruiken).
 2. Wij leveren enkel in België. Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren.
 3. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.
 4. Bij het plaatsen van een bestelling op de website aanvaard je uitdrukkelijk onze Algemene voorwaarden wanneer je het invulvakje aanvinkt. Onze Algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar via de website.
 5. Als je online bestelt, bezorgen we je bovendien samen met de bestellingsbevestiging of ten laatste bij de levering een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat je kan opslaan of afdrukken. We raden je overigens aan om dit altijd te doen
 6. Als naast deze Algemene Voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze Algemene Voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen./li>

Artikel 3: Aanbiedingen en totstandkoming van contracten


 1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod
 2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren.
 3. Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden de volgende betaalmiddelen: debetkaart, kredietkaart, PayPal en Mollie. Als de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
 4. Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kies je je wijze van levering: levering aan het adres van uw keuze. In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze Algemene Voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “bestelling met betalingsverplichting”. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief.


Artikel 4: Herroepingsrecht


 1. Voor elke aankoop van goederen of diensten heb je een periode van 14 kalenderdagen vanaf levering of sluiting van de overeenkomst om je terug te trekken uit het contract. Gedurende deze periode kan je je bestelling zonder boete en zonder opgave van reden terugsturen (de retourkosten zijn voor jouw rekening). Binnen 14 dagen na het terugsturen van je bestelling of beëindiging van de overeenkomst zullen wij de volledige aankoopprijs aan je terugbetalen
 2. De kosten van de retourzending zijn dus voor jouw rekening. Wij zullen de exacte kosten voor deze terugzending aangeven of als dit onmogelijk is een nauwkeurige schatting geven.
 3. Wij kunnen de terugbetaling uitstellen totdat de goederen zijn teruggevonden, of totdat de consument het bewijs van verzending van de goederen heeft geleverd, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 4. Tijdens de herroepingstermijn verzoeken wij je om zorgvuldig om te gaan met de goederen en de verpakking, het product niet uit te pakken of te gebruiken, behalve voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of je de goederen al dan niet wenst te behouden. Als je gebruik maakt van je herroepingsrecht, verzoeken wij je de goederen met alle geleverde toebehoren en - voor zover mogelijk - in de originele staat en verpakking te retourneren, overeenkomstig onze onderstaande instructies. Indien de geretourneerde goederen beschadigd zijn, hebben wij het recht om een bedrag in te houden op de terugbetaling voor de waardevermindering van het product.
 5. Je kan je pakket terugsturen met de post of met een koerierdienst.
 6. Om je herroepingsrecht correct en snel uit te oefenen, dien je het onderstaande formulier in te vullen en op te sturen naar Selsaetenstraat 15, 2160 Wommelgem. Als je van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij je een ontvangstbevestiging van de herroeping.
 7. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op onze diensten, zoals onze kledingadviezen, wanneer deze volledig uitgevoerd zijn nadat je een bestelling geplaatst hebt. Als je het herroepingsrecht uitoefent wanneer de dienst al gedeeltelijk uitgevoerd is, dan behouden wij het recht om het bedrag voor het gepresteerde gedeelte in te houden.

Artikel 5: Prijs


 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de goederen of diensten tijdens de geldigheidsduur van het aanbod niet verhoogd, tenzij de prijzen worden gewijzigd als gevolg van veranderingen in de BTW-tarieven.
 2. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen en diensten. Dus er zullen nooit verrassingen voor je zijn. Wij kunnen wel besluiten je de bezorgkosten in rekening te brengen. In dat geval zullen wij je op de hoogte brengen voordat wij jouw bestelling bevestigen.

Artikel 6: Betaling


 1. De betaling is beperkt tot de betaalwijzen die op onze website worden aangeboden. Dit zijn de volgende betaalmogelijkheden: debetkaart, kredietkaart en PayPal.
 2. Om een veilige online betaling te garanderen en de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens gecodeerd met SSL-technologie over het net verzonden. Om met SSL te betalen, hebt u geen speciale software nodig. U kunt een beveiligde SSL-verbinding herkennen aan het “slotje” in de statusbalk van uw browser.

Artikel 7: Conformiteit en garantie


 1. Wij garanderen dat onze producten in overeenstemming zijn met je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je mag hebben, rekening houdend met de productspecificaties. Wij garanderen ook dat onze goederen en diensten voldoen aan de eisen van alle toepasselijke wetten op het moment van uw bestelling.
 2. Bovendien beschik je, wat de levering van goederen betreft, over een wettelijke minimumgarantieperiode van twee jaar in geval van niet-conformiteit van de consumptiegoederen, d.w.z. wanneer de geleverde goederen niet overeenstemmen met het gevraagde of bestelde goed. Dit betekent dat in geval van gebreken aan de goederen die tot 2 jaar na levering worden ontdekt, de goederen zullen worden hersteld of vervangen. Je moet dit gebrek wel melden binnen de twee maanden na ontdekking ervan. Je hebt het recht om de goederen gratis te herstellen of te vervangen (naar keuze van de consument, maar onder voorbehoud van wat mogelijk en redelijk is). Alleen als de reparatie of vervanging onevenredige of onmogelijke inspanningen of middelen vergt, of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heb je het recht om een prijsvermindering of een terugbetaling van het product te eisen. Als het gebrek gering is, kan je geen terugbetaling eisen. Als het gebrek binnen de eerste zes maanden wordt ontdekt, wordt het gebrek geacht vanaf de levering te hebben bestaan. De Verkoper moet het tegendeel bewijzen indien hij het daarmee niet eens is. Als het gebrek meer dan zes maanden na de levering wordt ontdekt, moet de consument bewijzen dat het gebrek reeds bestond op het tijdstip van de levering.

Artikel 8: Levering en uitvoering


 1. Leveringen vinden plaats op het afleveradres dat je hebt opgegeven toen je je bestelling plaatste.
 2. Wij streven ernaar om binnen 1 tot 3 werkdagen te leveren. Wij zullen je de leveringsdatum meedelen in jouw orderbevestiging.
 3. Leveringen zullen plaatsvinden op werkdagen tussen 9 en 18 uur.
 4. Als wij niet op tijd kunnen leveren, zullen wij u dat altijd vóór de verwachte leverdatum laten weten. Als wij je niet tijdig informeren, heb je het recht je bestelling zonder kosten te annuleren. In dat geval betalen wij je binnen 30 dagen na de annulering terug.
 5. De verzending van je bestelling gebeurt altijd op ons risico, zodat je je nooit zorgen hoeft te maken over eventueel verlies van goederen in de post. Het retour zenden van goederen die je binnen 14 dagen na aankoop aan ons retourneert omdat je ze niet wenst te behouden, is altijd voor je eigen risico.
 6. Als de door ons geleverde goederen tijdens het transport zijn beschadigd, niet overeenkomen met de artikelen op de leveringsbon of niet overeenkomen met de artikelen die je hebt besteld, moet je ons zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen de 2 maanden na levering, op de hoogte stellen en moet je de artikelen in kwestie vervolgens binnen 14 dagen na de kennisgeving aan ons retourneren.
 7. Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de vervoerder. Onze aansprakelijkheid in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan is bewezen dat de klant ze niet heeft ontvangen.

Artikel 9:


 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen tegenover jou na te komen. In dat geval hebben wij het recht om ofwel onze verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht, ofwel je bestelling definitief te annuleren.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil die het ons onmogelijk maakt om onze verplichtingen tegenover je geheel of gedeeltelijk na te komen. Tot die omstandigheden behoren onder meer: stakingen, uitsluitingen, arbeidsgeschillen, brand, technische storingen, stroomstoringen, storingen in gebruikte (telecommunicatie)netwerken of -lijnen of andere communicatiesystemen en/of het niet-beschikbaar zijn van onze website niet of niet-tijdige levering door toeleveranciers of andere derden.

Artikel 10: Intellectuele eigendomsrechten


 1. Je erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten, logo's en/of website berusten bij Authentiek BV haar onderaannemers of andere rechthebbenden.
 2. Het is je verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals het verveelvoudigen daarvan zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming (van Authentiek BV haar onderaannemers of andere rechthebbenden).

Artikel 11: Klachtenprocedure


 1. Wij hopen uiteraard altijd dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Mocht je desondanks klachten hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via barbara@authentiek.boutique. Wij beloven je klacht binnen 7 dagen te behandelen.
 2. Het Belgisch recht is exclusief van toepassing op alle contracten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit de aanbiedingen van Authentiek BV aanbiedingen zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.
 3. Als andere wetgeving van toepassing is om redenen van internationaal recht, wordt deze in eerste instantie geïnterpreteerd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van economisch recht.
 4. In het kader van de buitengerechtelijke beslechting van geschillen is de door de federale regering opgerichte dienst voor consumentenbemiddeling bevoegd om elk verzoek tot buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen in ontvangst te nemen. Deze dienst zal het verzoek zelf afhandelen of het doorgeven aan de bevoegde instantie. Je kan contact opnemen met de dienst Consumentenbemiddeling via de volgende link: www.consumentenombudsdienst.be/nl. In geval van een grensoverschrijdend geschil kan je ook gebruikmaken van het platform voor onlinegeschillenbeslechting van de Europese Unie via de volgende link: www.ec.europa.eu/odr.

Artikel 12: Diverse bepalingen


 1. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden.
 2. Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen Partijen met betrekking tot de erin opgenomen materie.

Jouw winkelwagen

Uw winkelwagen is momenteel leeg.
Klik hier om verder te winkelen.